Платамонас, Гърция

Малка гръцка почивка – 2016

изгрев дървета мъгла родопи

Пролетно родопско

slayer sofia 2016

Slayer и Anthrax 31.05.2016 София, България

лешояди родопи маджарово

Лешояди от Източните Родопи – 2016

сувчарско пръскало

До Сувчарското пръскало през Май

Play Pole vol.2